Robin (*) 12 jaar, is leerling op de Gelinck School (speciaal onderwijs) in Oostvoorne. Als het aan hem lag, zou hij het wel weten: Na 7 weken bokslessen gevolgd te hebben, mag het wat hem betreft gewoon het hele jaar doorgaan. De stichting “Het Vergeten Kind” maakt het mogelijk om deze workshops te realiseren. De leerlingen mochten kiezen uit verschillende takken van sport/activiteit: Naast boksen was dat bijvoorbeeld: voetbal, dansen en filmmaken. De kinderen, variërend in leeftijd van 10 tot 14 jaar, zitten op een school voor speciaal onderwijs en hebben te maken met verschillende soorten gedragsproblematiek, waaronder ADHD, Autisme, concentratieproblemen en agressie. Met name contactsport zoals boksen is voor hen een geweldige manier om “af te reageren”. Niet allen kunnen ze hun vaak overtollige energie kwijt, maar ze krijgen ook te maken met duidelijke regels over wat wel en niet mag in de ring. Daarnaast vereist de “Noble Art of self-defense” ook een goede discipline en incasseringsvermogen. Rotterdam Boxing verzorgt deze workshops vanaf september dit jaar voor 80 leerlingen op 7 verschillende locaties, gedurende 7 weken. De Gelinck School is er een van. De groepen bestaan uit 6 tot 12 leerlingen.

De twee boks-instructeurs van Rotterdam Boxing, die de trainingen op deze school verzorgen: Rene Braad en Pascal v.d. Hoek, zijn naast gediplomeerd boksdocent ook gespecialiseerd in het lesgeven aan deze kinderen. “Je hebt daar toch extra vaardigheden voor nodig”, aldus Pascal. “Je moet je bijvoorbeeld goed in kunnen leven in deze groep: empathisch vermogen hebben, voorzichtig zijn met onverwacht fysiek contact, goed kunnen omgaan met plotselinge uitingen van agressie”. René: “de aandachtspanning is relatief kort, dus je moet redelijk snel wisselen van spelvormen en als het even kan iedereen in de groep een taak geven. Dat is bij boksen niet zo ingewikkeld: Je kan om de beurt bijvoorbeeld: scheidsrechter, bokser, coach, verzorger of jurylid zijn.

Op deze manier kweek je verschillende vormen van samenwerking, bevordert het de concentratie en draagt het bij aan vasthouden aan een bepaalde vorm van discipline. Bijkomend voordeel is dat ze elkaar gaan aanspreken over onsportief gedrag en overtreden van de regels.

Juf Rianne, die alle lessen heeft bijgewoond is zeer te spreken over de aanpak: “Ze leren ervan om niet als vijanden, maar als gelijken tegenover elkaar te staan. Ze tonen wederzijds respect omdat ze zich aan de duidelijke regels van de sport moeten houden. Ze leren ook zelfbeheersing en het is goed voor hun zelfvertrouwen, daarnaast kunnen ze in de boksles lekker hun energie kwijt”.

Tijdens de lessen wordt er meer gewerkt met positief stimuleren dan corrigeren bijvoorbeeld. Ook zijn sommige kinderen op voorhand bang om mee te doen, vaak uit angst voor het onbekende en twijfel over of ze het wel kunnen. Door de nadruk te leggen op het “meedoen is belangrijker dan winnen”, wordt er een positieve sfeer gecreëerd in de groep, zodat het voor iedereen leuk wordt om te doen. Door het aanbieden van verschillende spelvormen en van makkelijk naar moeilijk, zorgen wij ervoor dat iedereen succesvol kan zijn.

Ook omdat het bij boksen om een overzichtelijk aantal aanvals- technieken gaat (directe stoten, hoeken en opstoten) en de gedragsregels meer dan duidelijk zijn, leent de bokssport zich bij uitstek voor dit soort onderwijs. Onderdelen als “voetenwerk”, “handen hoog houden” en “goed kijken” dragen bij aan verhoogde concentratie en oog-hand coördinatie.

Het hoogtepunt en tevens het slot van de workshop is de presentatie aan ouders en onderwijzers.

 

 

 

Elke groep krijgt de gelegenheid om datgene wat ze geleerd hebben in een slotdemonstratie aan de aanwezigen te laten zien. Bij het boksen bestaat dat uit het demonstreren van alle geleerde technieken en een paar ronden uit een echte bokswedstrijd. Met naast de 2 boksers uit de “rode”en de “blauwe” hoek ook een echte scheidsrechter, coaches, timekeeper en een klok voor “de volgende ronde”.

De vader van Robin was erg onder de indruk van de presentatie en dacht er nu sterk aan om in plaats van speelgoed nu toch maar een bokszak voor zijn zoon aan te schaffen voor Sinterklaas.

 

(*) In verband met privacy is de naam Robin gefingeerd.

 

Rotterdam, januarie 2019

Marijke Blom.