Topsport is belangrijk voor het boksen in Rotterdam. Het heeft een positief effect op het imago van de sport, voedt de breedtesport en zorgt ervoor dat mensen zich binnen de bokssport kunnen ontwikkelen. Een RTC boksen helpt om dit te faciliteren en geeft invulling aan de ontwikkeling van Regionale talenten.

Missie

Een opleiding creëren waarin de visie van de NBB terugkomt en tot ontwikkeling wordt gebracht. In een goede wisselwerking tussen Boksverenigingen uit de Regio Zuid-Holland, de NBB en gemeentelijke instanties zal er naar gestreefd worden dat kennisontwikkeling terugvloeit naar de verenigingen. Het boksen in Rotterdam zal mede door het RTC boksen een positieve stimulans krijgen.

Wat willen we bereiken met het RTC boksen in Rotterdam:

–        We willen bereiken dat de bokstalenten in onze regio de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar de landelijke selecties;

–        We willen extra mogelijkheden bieden aan de talenten van de verenigingen om meer te trainen en te sparren;

–        Wij willen de talenten de mogelijkheden bieden meer uit zich zelf te halen. Dit betekent dat we ze zullen faciliteren en meer technische en tactische scholing zullen bieden om zodoende op een hoger niveau te kunnen komen;

–        Wij willen Rotterdamse boksers het podium bieden van aansprekende top boksevenementen (zoals de Bep van Klaveren Memorial).

1653457_438181892981778_1909423263_n

Doel
In 2024 moet 20 % van de sporters in de nationale boksselectie afkomstig zijn uit het RTC boksen in Rotterdam.

Visie

Voor de verdere uitwerking van het Talentontwikkelingsplan gelden de volgende uitgangspunten:

–        Talentontwikkeling is gericht op het zolang mogelijk behouden van talenten bij de eigen vereniging;

–        Talentontwikkeling is derhalve gericht op een algehele niveauverhoging binnen de regio;

–        Talentontwikkeling behoeft flankerend beleid op het gebied van ledenwerving, schoolsport, kadervorming, scheidsrechterszaken en positionering van de boksverenigingen;

–        Talentontwikkeling dient aan te sluiten bij het landelijk beleid.

Organisatie

Rotterdam Boxing is verantwoordelijk binnen de kaders van de Boksbond en de CTO Metropool-regio voor de organisatie en het functioneren van het RTC

De dagelijkse leiding van het RTC boksen zal in handen zijn van de coördinator die contact onderhoudt met de deelnemende talenten, hun ouders, de verenigingen, de technische en medische staf van het RTC boksen, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en de NBB. Hij regelt o.a. de planning van het trainingsprogramma en de workshops. Voor de communicatie met de deelnemers en de verenigingen kan door hem een periodieke nieuwsbrief worden opgezet. Ook zal er een website ontwikkeld moeten worden, waar voor de deelnemers, hun ouders, verenigingen en andere belanghebbenden alle informatie over het RTC boksen op terug te vinden is.

Trajecten

Er zijn twee trajecten die onder verantwoordelijkheid van het RTC boksen vallen.

  1. RTC boksen:

–        Deelnemers zijn aangesloten bij de boksverenigingen in de Regio Rotterdam;

–        Leeftijd is tussen 12-30 jaar;

–        Groep deelnemers min. 8 leden;

–        Groep traint 3 x per week 2 uur op maandag & woensdag (18.30 – 20.00) en zaterdag (9.30 – 11.30);

–        Uitnodiging en selectie vindt plaats in samenwerking met de NBB.

  1. Junior talentteam 

–        Deelnemers nemen deel centrale trainingen

–        Deelnemers krijgen voedingsleer, mental coaching en 4 per jaar Internationale wedstrijden

–        Groep deelnemers 14-16 boksers

–        Groep gaat 1x per week 2 uur trainen;

–        Uitnodiging en selectie vindt plaats in samenwerking hoofdtrainer jeugdopleiding Rob schippers

 

 

Het RTC boksen heeft de volgende meerwaarde voor de boksverenigingen in de Regio Rotterdam:

–        Middels het RTC boksen zal er uitwisseling zijn op het sporttechnisch gebied. De verenigingstrainers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sporters;

–        Er is betrokkenheid van de bondscoaches o.a. door het geven van trainingen aan het RTC boksen;

–        Er word passende maatschappelijke en medische begeleiding aangeboden;

–        Toegepaste leermethoden zullen terugvloeien naar de verenigingen;

–        Voor een bepaalde periode vinden de trainingen op hun boksvereniging plaats.

 

Het RTC boksen moet ook functioneren als een kenniscentrum, voor het kader van de boksverenigingen in de Regio Rotterdam. Deelnemers aan het RTC boksen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van alle facetten die met boksen te maken hebben.