Rotterdam Boxing is onlangs van start gegaan met een groep van 12 jeugdige talenten: 8 jongens en 4 meisjes in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. Deze groep zal de komende tijd worden uitgebreid en uiteindelijk voortdurend gaan doorselecteren.Het is de bedoeling dat ze wekelijks een intensief trainingsprogramma volgen onder leiding van jeugdtrainer Rob Schipper en teamleider Cees Been. De groep is afkomstig van verschillende boksscholen in de Rotterdamse regio: Tot nu toe hebben Crooswijk, van ’t Hof, Benthuizen en Sliedrecht talenten geleverd, er volgen er de komende tijd nog meer, o.a. van Huk-TTL10, Leon Jansen en Mesa Sport.

b0061e18-544e-4112-9d56-f84aeedc5cd3

De bedoeling is dat de groep gaat werken als voorportaal voor de selectie van Rotterdam Boxing en zich uiteindelijk kwalificeert voor de Nationale Selectie, waarbij de doelstelling is om aansluiting te krijgen bij de internationale top.

Wie er uiteindelijk definitief doorgaat is van veel factoren afhankelijk zoals: Plezierbeleving, inzet, snelheid van ontwikkeling, het kunnen leven met de sport en dergelijke. Er wordt rustig gewerkt, in stapjes, aan de individuele ontwikkeling maar ook het groepsniveau als geheel is belangrijk en de mogelijke aansluiting bij een internationaal programma. Er wordt dan ook ondersteuning verleend met bijv. dieetadviezen, fysio, etc. Dit wordt nog verder uitgebouwd.

De doelstelling voor dit jaar is dat er minstens enkele wedstrijden, liefst internationaal worden georganiseerd, zodat deze talenten daar ook wedstrijdervaring kunnen gaan opdoen.

a9f5c74b-b31b-46a4-a81d-4043e9c0141e

Afgelopen zaterdagen waren er ook de meeste van de ouders/opvoeders van de talenten aanwezig. Deze zijn erg enthousiast over deze faciliteit die Rotterdam Boxing biedt. Er wordt professioneel en gericht gewerkt aan talentontwikkeling en dat waarderen de ouders/opvoeder zeer.

De meeste deelnemers trainen al wel drie of vier keer in de week in de eigen boksschool, met veel plezier en inzet. Dat stimuleert Rotterdam Boxing ook. Daardoor is er ook veel draagvlak voor deze activiteit bij de deelnemende boksscholen.

We zullen U op de hoogte houden van de vorderingen van dit veelbelovende jeugdteam.

a3e5b19e-ecb5-4fe0-9b0a-74cb0eab4f07

Reacties

reacties