Ze zijn voorbijgevlogen: De 4 jaar dat we intensief zijn bezig geweest met het geven van Mattietrainingen aan jongeren van 10 tot 18 jaar. Meer dan 700 jongeren hebben inmiddels deelgenomen aan deze trainingen. De opzet was om jongeren met gedragsproblemen zoals: agressie, geringe weerbaarheid en obesitas, letterlijk leren hoe dit gedrag/leefwijze beter te leren hanteren en daarmee hun dagelijkse leven te verbeteren.

De grote vraag is natuurlijk: Werkt het ook? Dat wilden we zelf ook graag weten, dus daar hebben we de afgelopen tijd heel goed naar gekeken.

Na een pilot in Kralingen- Crooswijk. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, politie, welzijnsinstellingen en jeugdhulpverlenende instanties hebben we in 3 buurten de bokssport ingezet om jongeren die op een negatieve manier in beeld zijn en jongeren die onvoldoende weerbaar zijn te begeleiden en trainen.

Screen Shot 2018-03-22 at 11.14.27

Er is onderzoek gedaan door DSB groep naar Vechtsport in de zorg, waarin ook boksschool van ’t Hof, die met de uitvoering van de Mattietrainingen belast is, heeft meegedaan. De trainers en hulpverleners, betrokken bij dit project, is uitvoerig naar hun mening gevraagd, evenals de jongeren zelf. En wat blijkt?

  • Volgens de trainers heeft er bij 96% van de deelnemende jongeren in meer of mindere mate een positieve gedragsverandering plaatsgevonden
  • Van de hulpverleners geven aan dat bij de 40% van de deelnemende jongeren het gedrag sterk verbeterd is, bij 43% in lichte mate en in 4% niet. In 13% van de gevallen kan de hulpverlener hierover geen duidelijk inschatting maken.
  • 67% van de jongeren geeft zelf aan dat er een verbetering in hun gedrag is gekomen door de trainingen. 54% geeft aan dat hun gevoel van eigenwaarde is toegenomen en 79% dat er minder directie agressie optreedt.

Voorwaar geen slechte score, maar het moet en kan (nog) beter. Wat is daarvoor nodig?

  • Een motiverend klimaat, gericht op persoonlijke ontwikkeling en vooral met plezier
  • Sportleiders, die succeservaringen kunnen creeren tijdens het sporten
  • Aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden die ook relevant zijn buiten de sport, zoals zelfregulatie en doorzettingsvermogen
  • Betrokkenheid van het sociale netwerk van de jeugd, zoals ouders. Dit ook om structureel deelname aan sport te stimuleren
  • Aansluiting bij wensen en mogelijkheid van de jeugd bij sport- en beweging
  • Zelf verantwoordelijkheid geven door bijv. zelf activiteiten te organiseren.

Om aan bovengenoemde succesfactoren te werken hebben we een aantal initiatieven genomen:

Vanaf de start werkten wij al samen met verschillende professionals vanuit onderwijs-, jeugdhulpverlenings- en welzijnsinstellingen en betrokken we waar mogelijk ook ouders en verzorgers bij de trajecten, evenals de wijken: Oud Charlois, Tarwewijk, Crooswijk, Rubroek en het Oude Noorden, waar de jongeren veelal uit afkomstig zijn. Onze ervaring is dat wij in de begeleiding jongeren betere successen boeken wanneer zijn/haar omgeving nauw betrokken is.

Een andere succesfactor is ook: Het inzetten van ervaren trainers, die niet allen didactiscch geschoold zijn maar ook al geruime tijd bokstraining verzorgen en vanaf de start van het project betrokken zijn. Dit heeft vanaf het begin uitstekend gewerkt. Daarnaast zijn we gestart met het inzetten van jonge boksers uit het Talentteam. Zij zijn getraind in het geven van Mattietraingen en geven inmiddels zelfstandig les. Naast het feit dat deze talenten veelal uit dezelfde wijken komen als de jongeren, en hun wereld dus goed kennen, vervullen zij ook een niet uit te wissen “voorbeeldfunctie” . Er zijn inmiddels 3 talenten actief als trainer, dit wordt binnenkort uitgebreid naar 6.

Screen Shot 2018-03-22 at 11.17.54

Kortom: We denken met het inzetten van Mattietrainingen een nuttig en effectief instrument te hebben gevonden om jongeren via de ook door hen zo geliefde bokssport te laten werken aan verbeteren van en ontwikkeling in gedrag en persoonlijke vorming in de zo belangrijke tienerjaren. We gaan hiermee dan ook de komende jaren met vereende kracht door.

  • Mocht u geinteresseerd zijn in een meer uitgebreide weergave, dan kunt U het betreffende Meerjaren Beleidsplan 2017-2020 opvragen bij: info@rotterdamboxing.nl

Reacties

reacties