“Als je vandaag hetzelfde doet als gisteren, zal morgen niet anders zijn” Dit is het motto van Petra van der Kooi (41) Sport-pedagogisch adviseur en trainer. Petra is gepokt en gemazeld in de wereld van de  vechtsport en- training. Ze heeft ruim 23 jaar een eigen Budo school geleid met verschillende locaties in Groningen en Drenthe. Daar heeft  ze honderden volwassenen  en kinderen kennis laten maken met vechtsporten zoals: Verschillende stijlen Karate, Judo en Budo. Ze heeft nu een eigen bedrijf “Ki-Kracht” waar ze naast coaching en advies ook  teambuilding en bewustwordingstrainingen voor bedrijven en organisaties  geeft. Vanaf het begin is Petra betrokken bij de Mattietrainingen als sport pedagogisch adviseur en trainer. Het weten te herkennen van eigen gedragspatronen en het reguleren van emoties zijn aspecten die elke keer weer terug keren in de Mattietraingen. Door een zeer ervaren en deskundige bokstrainer worden de kinderen en jongeren bewust en onbewust getraind op aspecten zoals:  het omgaan met eigen emoties en sociaalvaardig gedrag. Daarnaast wordt er een vertaalslag gemaakt naar, voor hen “bedreigende”of “lastige” sociaal maatschappelijke situaties. Petra’s  taak  bestaat voornamelijk uit het ondersteunen bij het corrigeren van “belemmerend”gedrag van kinderen. Of het nu gaat om een gebrek aan zelfvertrouwen of om kinderen met een teveel aan boosheid en/of woede. Wat de oorzaak van het voor de buitenwereld zichtbaar gedrag ook mag zijn. Vechtsport werkt zowel fysiek, mentaal als emotioneel is haar opvatting. Met name boksen kent vele fysieke oefeningen die voor verschillende mentale en emotionele doelen ingezet kunnen worden, afhankelijk van de daarbij gegeven mentale coaching en pedagogische ondersteuning. Er is voor elke doelgroep op deze manier een passende positief werkende training beschikbaar. Bij de Mattietraininge bestaan Petra’s taken uit: –        Het afnemen van een intake. Aanmeldingen voor de Mattietrainingen lopen vrijwel alleen via professionals. Dat wil zeggen dat gezinsondersteuning, gezinscoaches, schoolmaatschappelijk werk, zorgteam(s) en/of wijknetwerken kinderen en jongeren kunnen aanmelden. –        Tijdens de trainingen worden observaties uitgevoerd om de vorderingen van individuele kinderen bij te houden en waar nodig ingespeeld en bijgesteld wordt. Mentale, emotionele coaching van het kind. Het bieden van een veilige omgeving waar het kind zich vrij voelt om te werken aan het wegnemen van de blokkades in zijn/haar gedrag. –        Het ondersteunen en coachen van de docenten/trainers die de fysieke trainingen uitvoeren. Dit soort trainingen valt en staat met de juiste docent, trainer of coach. Ze zijn vaak al“onbewust bekwaam”: dat betekent dat zij intuïtief de juiste dingen doen. De kunst is nu om dat ook “bewust” te doen, d.w.z. op de juiste momenten en in de juiste dosering. Zo kunnen ze (nog) beter de doelgroepen begeleiden. Ook kunnen vaardigheden worden aangereikt om ook met de wat moeilijkere kinderen en jongeren overweg te kunnen. Petra’s taak is verder ook om verbindingen te leggen en te onderhouden tussen trainingen en de jeugdzorg- hulpverlener, gezinscoach en maatschappelijk werker, die al betrokken zijn bij gezin of kind, op die manier werken ze samen in het belang van het kind/jongere. De eerste Mattietrainingen zijn inmiddels afgerond. Er is nog een extra training bijgekomen voor 14 jongeren met een verstandelijke beperkingen en/ of autistisch verwante stoornissen. Deze training gaat boven verwachting goed. Alle resultaten worden systematisch bijgehouden en zullen in het najaar gepubliceerd worden. Op 16 september start een nieuwe agressie-regulatietraining en vanaf 17 september een weerbaarheidstraining. Hiervoor kunnen nog nieuwe deelnemers worden aangemeld bij: Petra van der Kooi: coach@ki-kracht.com (sport pedagogisch adviseur) Ton Dunk: t.dunk@planet.nl (bokstrainer).

Reacties

reacties