_B4A2409_B4A2489Voorzitter Ronald Blom_B4A2458Wethouder Adriaan Visser ontvangt ambitieus stimuleringsplan

ROTTERDAM WIL HOFLEVERANCIER IN HET AMATEURBOKSEN WORDEN

Je nek uitsteken en een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Met deze bedoeling wordt een breedgedragen maatschappelijk initiatief gelanceerd dat de bokssport in Rotterdam ten goede moet komen. Samen met de gemeente, de boksbond, Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Boxing is woensdag 10 september in aanwezigheid van wethouder Adriaan Visser een ambitieus plan ontvouwd, dat moet leiden tot iets moois en unieks…. Het is al jaren bekend dat de stad Rotterdam de bokssport in de armen sluit, met als toonaangevend. Een belangrijke, nieuwe episode wordt hieraan toegevoegd. Ambtelijke en particuliere instanties slaan gezamenlijk hun handen ineen en willen van Rotterdam weer hofleverancier van deze Olympische tak van sport maken en ‘t liefst zo snel mogelijk. Hoe dan? Door prioriteiten na te streven die er niet om liegen, gebaseerd op een grondige, constructieve aanpak. Daarbij wordt uitgegaan van het logische basisprincipe dat je met een stimuleringsplan voor de breedtesport moet beginnen. Aangestelde vakdocenten zullen worden ingezet om ruimschoots invulling te geven aan schoolprogramma’s voor talentherkenning en –ontwikkeling, die worden gekoppeld aan een structurele samenwerking met het onderwijs. Scholing op maat! Beginners zullen spelenderwijs voor het boksen worden gewonnen om daarna de infrastructuur met de regionale verenigingen een impuls te geven. Wat automatisch inhoudt dat de talenten durf en ambitie moeten krijgen om op een hoger niveau door te gaan in een regionaal, nog op te zetten, trainingscentrum. De kampioenen voor de toekomst zullen beter dan ooit worden voorbereid. Voor deze benadering is een stevig financieel draagvlak gevonden. Het doorgaan van dit project is de komende jaren veilig gesteld. Waarbij niet alleen wordt uitgegaan van de breedtesport. Oók de topsport krijgt de komende vier jaren alle aandacht met als motto dat de een niet zonder de ander kan. Indien wenselijk, zal het organiseren van evenementen ook toenemen. Sprake is o.a. van een groot Rotterdams jeugdkampioenschap. Ronald Blom, voorzitter van Rotterdam Boxing en vicevoorzitter van de Nederlandse boksbond, droomt van het herhalen van het succes van Bep van Klaveren. , Als we weer een Olympische gouden medaille weten te halen zoals de beste Nederlandse bokser ooit in 1928 deed dan zijn we weer waar we willen zijn. Maar er is nog een hele lange weg te gaan. Dat besef ik ook.’’ Dat is helemaal waar. Maar zonder een stevig fundament kan je geen droomhuis bouwen. Het heeft er alle schijn van dat de heipalen in Rotterdam in elk geval zijn geplaatst…. De nieuwe wethouder Sport: Adriaan Visser, sprak zich in ieder geval uit in zeer positieve zin over de voorgestelde aanpak.

Reacties

reacties